Antennes régionales

 

SNGF Alaotra Magoro

BP 51 Tsarahonenana MORAMANGA -514-
Tel  56 905 52/033 12 009 94

SNGF Amoron’i Mania

BP 21 Lot IJ 33 Ambohibary AMBOSITRA -306-
Tel 033 48 275 28

SNGF Boeny

Bureau DREF Boeny MAHAJANGA -401-
Tel 62 926 58/032 61 047 28

SNGF Haute Matsiatra

Besorohitra ( près Travaux Publics) FIANARANTSOA 301
Tel 034 97 121 48

Point de vente :

Bureau DREF Itasy MIARINARIVO -117-
Tel : 034 05 620 77
Bureau DREF Atsinanana TOAMASINA -501-
Tel : 034 05 620 10

 telephone